Farnost Radnice – Zbiroh

Stránky římskokatolické farnosti Radnice – Zbiroh

V roce 2017 obdržela farnost Zbiroh následující dotace z Plzeňského kraje:

– oprava střechy kostela Pověšení sv. Kříže v Újezdě u sv. Kříže na opravu střechy ve výši 300.000,- Kč

– I. etapa opravy varhan v kostele sv. Mikuláše ve Zbiroze ve výši 350.000,- Kč

Přidat komentář