Farnost Radnice – Zbiroh

Stránky římskokatolické farnosti Radnice – Zbiroh

Aktuálně

Vloženo: 24 - července - 2017

Z důvodu oprav interiéru kostela sv. Vavřince ve Stupně jsou zde nedělní bohoslužby zrušené až do ukončeni oprav v roce 2017. Opětovné obnovení bohoslužeb v kostele bude předem ohlášeno.

Poutní mše k sv. Vavřinci se uskuteční dne 13.8.2017 /neděle/ od 14:00 hodin v kapli sv. Barbory a sv. Floriana v Kříších.

19.8.2017 /sobota/ se od 12:00 hodin bude konat v kostele sv. Jana Nepomuckého v rámci Liblínských slavností mše svatá. V ten den budou mše svaté v Újezdě u sv. Kříže, Drahoňově Újezdu a Mlečicích zrušeny.

Tradiční pouť v kostele Navštívení Panny Marie (Kalvarie) v Radnicích se uskuteční 10.9.2017 /neděle/ od 10:45 hodin.

Diecézní pouť do Teplé se bude konat 16.9.2017 /sobota/ ten den budou všechny sobotní bohoslužby v Újezdě u sv.Krize, Drahoňově Újezdě a Zvíkovci zrušeny.

Mše sv. dne 28.9.2017 /čtvrtek/ – slavnost sv. Václava se budou konat v následujícím pořadí:
9:00 – Zbiroh – kostel sv. Mikuláše
10:45 – Radnice – kostel sv. Václava

Upozornění

Vloženo: 4 - května - 2017

Ve dnech od 30.5.2017 do 1.7.2017 z důvodu řádné dovolené se budou bohoslužby v Římskokatolické farnosti Zbiroh konat v následujícím pořadí:

V průběhu týdne:
Zbiroh – středa – 18:30

V případě nutnosti kontaktu s farářem se obraťte na Římskokatolickou farnost Rokycany tel. 371 722 742

V neděli se mše svaté budou konat:
Zbiroh – 9:00
Radnice – 10:45

Všechny ostatní bohoslužby ve Stupně, Újezdě u sv. Kříže, Zvíkovci, Mlečicích, Drahoňově Újezdu, jsou v tomto období dočasně zrušeny.

Velikonoce 2017

Vloženo: 10 - března - 2017

13.4.2017 – Zelený čtvrtek
17:00 Radnice, 19:00 Zbiroh

14.4.2017 – Velký pátek
15:00 Drahoňův Újezd (Křížová Cesta), 17:00 Radnice, 19:00 Zbiroh

15.4.2017 – Bílá sobota
17:00 Radnice, 19:00 Zbiroh

16.4.2017 – Neděle Zmrtvýchvstání Páně
9:00 Zbiroh, 10:45 Radnice, 14:00 Stupno

17.4.2017 Velikonoční pondělí
12:00 Újezd u sv.Kříže, 14:00 Drahoňův Újezd, 15:30 Zvíkovec

22.4.2017 Velikonoční sobota
12:00 Mlečice, 14:00 Líšná (kostel sv. Václava)

23.4.2017 Neděle Božího Milosrdenství
9:00 Zbiroh, 10:45 Radnice, 14:00 Stupno