Farnost Radnice – Zbiroh

Stránky římskokatolické farnosti Radnice – Zbiroh

Z důvodu oprav interiéru kostela sv. Vavřince ve Stupně jsou zde nedělní bohoslužby zrušené až do ukončeni oprav v roce 2017. Opětovné obnovení bohoslužeb v kostele bude předem ohlášeno.

Poutní mše k sv. Vavřinci se uskuteční dne 13.8.2017 /neděle/ od 14:00 hodin v kapli sv. Barbory a sv. Floriana v Kříších.

19.8.2017 /sobota/ se od 12:00 hodin bude konat v kostele sv. Jana Nepomuckého v rámci Liblínských slavností mše svatá. V ten den budou mše svaté v Újezdě u sv. Kříže, Drahoňově Újezdu a Mlečicích zrušeny.

Tradiční pouť v kostele Navštívení Panny Marie (Kalvarie) v Radnicích se uskuteční 10.9.2017 /neděle/ od 10:45 hodin.

Diecézní pouť do Teplé se bude konat 16.9.2017 /sobota/ ten den budou všechny sobotní bohoslužby v Újezdě u sv.Krize, Drahoňově Újezdě a Zvíkovci zrušeny.

Mše sv. dne 28.9.2017 /čtvrtek/ – slavnost sv. Václava se budou konat v následujícím pořadí:
9:00 – Zbiroh – kostel sv. Mikuláše
10:45 – Radnice – kostel sv. Václava

Přidat komentář