Farnost Radnice – Zbiroh

Stránky římskokatolické farnosti Radnice – Zbiroh

Je to prostorná stavba barokní. Průčelí oživeno pilastry s římsovými hlavicemi. Nad vchodem výklenek se sochou sv. Václava, patrona kostela. K bokům presbytáře přiléhají jednopatrové přístavby obsahující sakristii a oratoře.
V noci ze dne 1. na 2. ledna 1890 vznikl na hlavním oltáři oheň, který byl dvěma horníky jdoucími do práce zpozorován. Přes veškeré usilí hasičů a místních občanů celý oltář lehl popelem. Podařilo se zachránit monstranci a ciborium s Nejsvětější Svátostí. Nový oltář byl postaven v roce 1891. Na hlavním oltáří nacházejí se sochy sv.Ludmily a sv. Víta, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha, nad obrazem sv.Václava, který maloval akademický malíř Matěj Kuncl nachází se socha Panny Marie.
V lodi kostela stojí dva barokní oltáře, oltář v pravo s obrazem sv. Jana Nepomuckého, oltář vlevo s obrazem sv. Dominika. Kazatelna je barokoní se sochou Ježíše Krista Vládce a Spasitele. Křtielnice je z poloviny XVIII. století.
V kostelní věži jsou prozatím dva zvony. Jeden z kostela sv. Markéty z Chomle ulitý v roce 1514 s nápisem:“ Tento zvon dělán je ke cti a chvále Pánu Bohu i Matičce Boží a svaté Markétě, léta od narození Syna Božího Tisícího Pětistého Čternáctého. Jan Konvář“. Druhý zvon je zasvěcen sv.Josefovi a patří kostelu na Kalvárii ulitý v roce 1747 o váze 57 kg. Tento zvon spolu se zvonem s Chomle navracen po II světové válce. Celkem bylo odcizeno za II světové válký z farnosti Radnice 8 zvonů.
Varhany byly zhotoveny firmou E.S. Petr z Prahy v roce 1904, byl to dar tehdejšího patrona kostela i farnosti hraběte Aloise ze Šternberka.

Přidat komentář