Farnost Radnice – Zbiroh

Stránky římskokatolické farnosti Radnice – Zbiroh

Ve XIV. století býval tento kostel farním, fara zanikla v období husitských válek.
Kostel je nízká neveliká stavba, skládající se z lodi obdélníkové a z presbytáře. Stropy jak lodi tak presbytáře jsou rovné. Okna jsou hrotitá bez kružeb. V roce 1958 byl kostel opraven a vymalován. V současné době je to jeden z mnoha uzavřených kostelů, kde se nekonají bohoslužby pro nezájem místních občanů.

Přidat komentář