Farnost Radnice – Zbiroh

Stránky římskokatolické farnosti Radnice – Zbiroh

Je to prostranná stavba ve slohu pseudorománském, je trojlodni a má křížovou loď. Byl vystavěn v letech 1880 – 1882 podle plánů inž. Scheinera. Presbytář jest polokruhový, konchovitě sklenutý. Hlavní loď i loď křížová mají rovné stropy, hlavní loď je oddělena od bočních šírokými polokruhově sklenutými arkádami, spočívajícími na čtyřbokých pilířích. Vnitřní zařízení je v pseudorománském slohu.
Na hlavním oltáři je uprostřed obraz sv.Vavřince a po stranách obrazy sv. Prokopa a sv. Floriána od maliře Viléma Kandlera. V ramenech křížové lodi jsou pseudorománské oltáříky s obrazem sv. Jana Nepomuckého od Viléma Kandlera, a obraz Panny Marie s Ježíškem z roku 1885. Při jižním boku kostela stoji věž s hodinami.
Na mistním hřbitově stojí hrobková kaple hraběcí rodiny Šternberků je postavena ve klasicistickém slohu hrabětem Kašparem ze Šternberka.

Přidat komentář